Medlemsavgift i Getteröns Fiber Ekonomisk Förening 2016

Enligt beslutet på Föreningsstämman skall medlemsavgiften för 2016 vara 500:-

Styrelsen har för 2016 beslutat att serviceavgiften skall ingå i medlemsavgiften.

Då serviceavgiften är momspliktig kommer fakturan se ut som följande:
Medlemsavgift för 2016: 50:-
Serviceavgift för 2016: 360:-
Mervärdesskatt: 90:-
Att fakturera: 500:-

Fakturan skickas av Marita Warborn Lundgren. Var god meddela Marita att man mottagit medlemsfakturan. Kontakta även Marita om det ej gick att öppna den bifogade filen.

Medlemsavgift för 2017 fastställes på Föreningsstämman den 15/5 10,00 i Stora Hörsalen Campus Varberg. Boka redan nu in denna dag.

Styrelsen i Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Getteröns Fiberförening inbjuder till informationsmöte rörande utbudet av tjänster i nätet

Lokal: Stora hörsalen på Campus Varberg
Datum: Söndag 14/2 klockan 10,00

Vi närmar oss slutet av projektet och vill därför gärna ge information om tjänster i nätet och installation i fastigheten.

Program:
Styrelsen ger information om projektet
Vår entreprenör Elektro-Emanuel informerar och svarar på frågor
Vår kontrakterade kommunikationsoperatör (KO), Zitius, kommer att informera om utbudet av tjänster, avtalstider, priser mm.

Välkomna

Styrelsen för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Påminnelse om ROT-avdrag

Vi har muntligt besked från Skatteverket att det finns möjlighet för fastighetsägare att erhålla ett ROT‐avdrag om 1100:‐ (se inlägg 15 juli 2015). Detta under förutsättning att man inte har utnyttjat hela ROT‐avdraget innan.

Men för att de gamla reglerna skall gälla måste ansökningen vara föreningen tillhanda senast 20 januari 2016.

Det kommer att bli föreningen som sänder in ansökningarna och ersättning medges endast till privata fastigheter, inte till föreningar, bolag etc.

Det är föreningens avsikt att när bidragen kommer in från Skatteverket skall föreningen returnera 1100:‐ till de fastigheter som godkänds av Skatteverket. Ni som önskar ROT‐avdrag skall fylla i ”Blanketten angående ROT‐avdrag” som återfinns i PDF via denna länk. När blanketten är ifylld skickas den till föreningen, antigen via post till

Getteröns Fiberförening
Box 1127
432 15 Varberg

Eller lämna i Tony Janssons brevlåda på Myrekullevägen 33.

Det räcker att en av de lagfarna ägarna skriver på blanketten. ROT-avdraget kommer då att registreras på denna person och det är till den personen vi sänder godkänt ROT-avdrag. Fördelningen till andra lagfarna ägare gör bidragsmottagaren och inte Föreningen.

Grävning på egen tomt måste vara klar 7 december 2015

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns ett färdigt fiberrör (dukt) från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huslivet där genomföringen in i huset skall ske. Detta måste vara färdigt senast 7 december 2015.

Grävningen kan beställas hos vår entreprenör Elektro-Emanuel eller så går det bra att gräva själv.

Se inlägg om ”Grävning på egen tomt” här.

Sista chansen till bidrag

Medlemmar som tillkommit under året kommer också erhålla det utlovade bidraget från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Nu är det dock absolut sista chansen för detta. Styrelsen har beslutat att göra den slutliga ansökan för extra medlemmar 15e december 2015.

Om man vill erhålla bidraget från Sparbanksstiftelsen i Varberg så måste man därför gå med i föreningen innan detta datum. Man blir medlem genom att betala in 500 kr på bankgiro 564-9819. Det är viktigt att Du fyller i namn, adress, mejladress och mobilnummer vare sig Du betalar via internetbank eller på annat sätt.

Påminnelse om grävning på egen tomt

Arbetet med grävning och fiberblåsning fortgår (se inlägg om uppdaterad tidsplan nedan).

Innan det grävs på just din gata är det viktigt att det finns ett färdigt fiberrör (dukt) från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huslivet där genomföringen in i huset skall ske. Detta är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till.

Grävningen kan beställas hos vår entreprenör Elektro-Emanuel eller så går det bra att gräva själv. För mer information, se inlägget om ”Grävning på egen tomt” från 30 juli 2015 via denna länk. Vid frågor kontakta Tony Jansson som är föreningens kontaktperson:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786

Uppdaterad tidsplan

Tidsplan för grävning och fiberblåsning från slutet av september (vecka 39) och framåt återfinns i PDF via denna länk. Observera att den är preliminär och kan komma att ändras.

Har man frågor angående tidsplanen kan man ta kontakt med Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com

Nodhuset är på plats!

Nu har vi tagit ett stort steg på vägen mot ett färdigt fibernät på Getterön. Det så kallade Nodhuset står på sin grund och kan beskådas på nord-västra sidan av korsningen Getterövägen-Myrekullevägen.

Nodhuset är navet i fibernätverket och kommer att innehålla all den aktiva utrustningen som krävs för att koppla ihop Getterön med Internet. Därför är den lilla byggnaden ytterst viktig och har valts med stor omsorg. Den må vara liten men väger 16 ton, så byggnaden lär inte blåsa omkull i första taget!

Nodhus1
Nodhuset på lastbilen strax innan det lyftes på plats.

Nodhus2
En 60-tons kran krävdes för att lyfta den här lilla byggnaden på plats!