BLI MEDLEM

Var med och bygg Getteröns fibernät genom att bli medlem.

Varför?
Genom att Du blir medlem så bekräftar Du att Du tycker att det är viktigt att vi på Getterön bygger framtidens nät och att Du vill medverka till detta.

Vad kostar det att vara med?
Medlemsavgiften för att vara med i föreningen är 200 kr/år och hushåll. Det föreningen även tagit beslut om är att alla medlemmar år 1 ska betala en intenionsavgift på 300 kr. Genom att totalt betala 500 kr för ovanstående så bekräftar Du att avsikten för Er del är att stödja arbetet
med att arbeta fram ett fibernät på Getterön.

Inga delar av de avgfiter som betalas in går till ersättningar till personer i styrelsen eller liknande utan är till för att betala kostnader i samband med annonsering, hyra av lokaler med mera.

Vad händer om jag inte väljer att ansluta mig till Getteröns Fibernät i nästa steg?
Det finns inga som helst krav på att man ska skriva på något avtal i nästa steg utan det är något varje hushåll får ta ställning till när vi vet vad kostnaden blir.

Hur gör jag för att bli medlem?
Du betalar in 500 kr på bankgiro 564-9819 och det är viktigt att Du fyller i namn, adress, mejladress och mobilnummer vare sig Du betalar via internetbank eller på annat sätt.

Kommentera