OM OSS

Getteröns Fiber Ekonomisk Förening har i skrivande stund (december 2016) 308 medlemmar.

Våra stadgar finns i PDF här.

Föreningens styrelse, suppleanter, revisorer, samt valberedning består av nedanstående personer. Ta även gärna kontakt med någon i styrelsen om ni har frågor.

Ordförande:
Gert Bengtsson
Telefon: 070-9666861

Vice ordförande:
Tomas Kaspersson
Telefon: 073-0896124

Sekreterare:
Andreas Friedrich
Telefon: 073-3989028

Kassör:
Micael Lidmalm
Telefon: 0735-267326

Övriga styrelseledamöter:
Kim Andreasson
Frank Hallberg
Jesper Vasell

Suppleanter:
Tommy Isaksson
Ingemar Martinsson
Thomas Träff

Revisorer:
Carmen Mangas Hernandez
Steve Nilsson

Valberedning:
Gert Carlsson
Hans Peterson

Kommentera