VANLIGA FRÅGOR

Varför ska jag överväga att ansluta min fastighet till ett fibernät?
• Telefoni och bredband som idag levereras över koppartråd kommer gradvis att försvinna och ersättas av kommunikation över fiber. Detta innebär att, förr eller senare kommer ett fibernät att byggas på Getterön.
• Även TV levereras i ökande utsträckning digitalt över bredbandsuppkoppling. Detta är en av de saker som driver utvecklingen mot en övergång till fibernät.

Varför ska man gå med idag om det ändå kommer att byggas ett fibernät i framtiden?
• Går man med idag får man ett bidrag från Sparbanksstiftelsen som sänker kostnaden per fastighet med 7000 kr.
• Insatsen per fastighet blir (efter bidraget på 7000 kr) 11800 kr. En framtida anslutning kommer med stor sannolikhet att kosta 20000-30000 kr.
• Man blir delägare i ett nät som betingar ett värde. Det finns ett ökande intresse från olika håll att köpa upp nät. Detta innebär att de som är medlemmar från början kan komma att få tillbaka en del av de 11800 kr som anslutningen kostar idag.

Vad händer om man går med i fiberföreningen och ansluter sin fastighet?
• Fastigheten blir ansluten till ett öppet fibernät som gör det möjligt att få tjänster som bredband (epost, Internet, m.m.), TV och telefoni från ett stort antal olika leverantörer. Minst fem olika bredbands- och telefoni-leverantörer, samt minst en TV-leverantör kommer man att kunna välja mellan.
• Man är inte tvungen att teckna avtal på tjänster. Det är fullt möjligt att ansluta fastigheten till nätet idag, och senare välja att ansluta tjänster.
• Tjänsteleverantörernas erbjudanden ändrar sig kontinuerligt och konkurrensen är stor. Det är därför svårt att ge generella svar på kostnader för tjänster. Kostnaden beror i hög grad på tjänstens innehåll som t.ex. antal TV-kanaler eller hastigheten på bredbandsanslutningen.
• Många tjänsteleverantörer erbjuder idag avtal utan bindningstid och med endast 1 månads uppsägningstid vilket innebär att sommarboende kan välja att ha tjänsterna under en begränsad tid av året.
• Kostnaden för att vara ansluten består av en årlig medlemsavgift på 200 kr och en månatlig drifts- och underhållsavgift. Denna avgift täcker löpande drift och underhåll av nätet och uppgår normalt till 50-100 kr.

Vilka alternativ finns det till att ansluta sig till fibernätet om man vill ha kommunikationstjänster till sin fastighet?
• Det befintliga kopparnätet är fortfarande ett alternativ, men det kommer att försvinna med tiden då teleoperatörerna i allt snabbare takt avvecklar sina kopparnät och går över till fibernät.
• Trådlöst via mobiltelefoni är det andra alternativet för bredband och telefoni. Detta alternativ kommer att finnas kvar, men det kommer sannolikt alltid att vara långsammare och betydligt dyrare än fiberkommunikation.
• För TV-tjänster finns marksänd digital-TV och satellit-baserade sändningar. Detta är alternativ som sannolikt kommer att finnas kvar ett bra tag till.

Ska jag ansluta min fastighet?
• Svaret på den här frågan beror naturligtvis på hur man värderar de olika aspekter som vi beskrivit i svaren på de föregående frågorna. Det handlar om vilka behov man ser idag men framförallt hur man ser på de långsiktiga behoven av kommunikationstjänster i sin fastighet.
• Det är självklart också en ekonomisk fråga som handlar om vilka kostnader man är beredd att ta idag kontra i framtiden. I den bedömningen bör man tänka på att valet att ansluta sin fastighet till fibernätet inte är detsamma som att man måste betala för tjänster. Utbud och pris på tjänster förändras snabbt, men det kan man ta ställning till löpande. Anslutningen till de villkor vi presenterat ovan måste man dock ta ställning till nu.
• Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns något självklart svar som gäller alla, utan var och en måste göra sin bedömning. Från fiberföreningens sida är vi angelägna om att ge alla chansen att göra denna bedömning utifrån sina behov och önskemål.

Kommentera