BAKGRUND

GetterönDå det enligt bla Getteröns Vägförening har visats ett stort intresse från många medlemmar för fiber till fastigheter på Getterön har vi, Arne Kastberg och Per-Olof Carlenäs blivit ombedda att till en början undersöka intresset för att dra fram optisk kabel, fiber, till fastigheter på Getterön.
Det skulle vara en fördel om några fler vore intresserade att vara med i den inledande arbetsgruppen för fiber till Getterön. Hör gärna av Er till någon av oss.

En fiberanslutning med snabbt bredband där Tv,telefoni och internet samsas på en och samma gång anses vara en modern och framtida infrastrukturlösning för kommunikation.
Förutom att optisk kabel är en förnämlig teknisk lösning minskar den Dina kostnader med upptill 20% enligt olika utredningar. Optisk fiber är det bästa valet för denna infrastruktur.
Den har överlägsen kapacitet , är mycket svår att avlyssna , har lång livslängd och liten miljöpåverkan. Lite förenklat kan man säga att fibernätet består av optofiber som överför informationen med hjälp av ljus , vilket innebär att den kan sändas väldigt fort.Hastigheten ligger på 1000Mbit/sekund men tekniskt kan den leverera mer.
Man kan hämta mer information bla via www.varbergsenergi.se.
Man väljer själv vilka tjänster som man ansluter sig till i ett senare skede.

Nu pågår planering projektering och utbyggnad av Varbergs Stadsnät i olika områden i Varbergs Kommun bla Veddige , Södra Näs , Trönningenäs , Väröbacka där man är i olika utförandestadier rent tidsmässigt.

TIDIG INTRESSEFÖRFRÅGAN NÄR DET GÄLLER GETTERÖN.
Första steget är att utreda hur många som har intresse av att ansluta sig till den optiska kabeln.
Kostnaden för anslutning är direkt kopplad till hur många som ansluter sig.
På andra områden har man haft som arbetshypotes att kostnaden kommer att uppgå till brutto 15-20 000 kr/hushåll. Det finns emellertid goda möjligheter att söka bidrag och finansiering för anslutning för att minska den slutliga kostnaden.

Myndigheternas målsättning i fiberanslutningsfrågan är att 90% av de svenska hushållen skall vara anslutna år 2020. Värdet på anslutna fastigheter anses också öka så förutom att ge en utmärkt framtidslösning för kommunikation är en anslutning också ekonomiskt fördelaktig.

Vi behöver nu veta hur många i vägföreningens medlemsregister såväl åretruntboende , sommarboende som företag som är intresserade av en anslutning.

OBS! att DU genom intresseanmälan inte förbinder dig till något , utan det är just bara en intresseanmälan.

Vi ber därför att Du snarast gör en INTRESSEANMÄLAN genom att skicka epost alt brev till någon av nedanstående.

Var vänlig ange namn, mailadress, fastighetsbeteckning med gatuadress, telefonnummer samt en postadress om Du ej är permanentboende på Getterön. Skyndsam intresseanmälan uppskattas. Om vi inte agerar nu så hamnar vi sist i prioritetsordning beträffande eventuell fiberutbyggnad.

Blir det ett tillräckligt intresse så får sedan detta behandlas på ett formellt sätt i föreningsform eller på annat sätt så att hela frågan närmare utreds angående teknik , slutlig kostnad osv. specifikt för vad som kommer att gälla för Getteröns fastigheter. Det är först i ett senare skede som man binder sig när informationsmöten och övrig information har hunnit att genomföras.

INTRESSEANMÄLAN FIBER till Getterön är http://korta.nu/fibergetteron

Vi ser helst att ni svarar på detta sätt för att underlätta vår administration

Kommentera