Alla fastighetsägare på Getterön välkomna på mötet

I samband med Getteröns Fiber Ekonomisk Förening extra Föreningsstämma bjuder vi härmed in alla fastighetsägare på Getterön till informations möte, vare sig man är medlem eller inte.

Välkomna till Campus Varberg, stora hörsalen, den 23/11 kl 10.00

Arbetsgruppen kommer att redovisa förslag på kabeldragning, tidplan för genomförandet samt de ekonomiska villkoren för projektet.

Det kommer att finnas möjligheter till frågor.

Det finns också möjlighet att efter informationen teckna medlemskap i föreningen.

Varmt välkomna

Arbetsgruppen för Fiber på Getterön genom Arne Kastberg

Kommentera