Protokoll årsmöte och konstituerande styrelsemöte

Protokoll från årsmöte och styrelsemöte 20190518 finns nu under Protokoll