Informationsmötet

Lördag den 6/9 hade vi ett informationsmöte för ca 60 st fastighetsägare på Getterön.

Lars

Först gav Lars Wessman från Varberg Energi information om utbyggnad av bredband i Varbergs kommun. Idag är ca 13500 hushåll anslutna, målsättningen är att det skall bli 20000.
Lars gav också information om att vissa högspänningskablar på Getterön skall bytas ut och där kommer det då att bli samförläggning. Det finns också på en del sträckor med redan nerlagda rör för fiber. Dess läge får tas fram i samband med projekteringen av fiberrören.
Lars poängterade också att värdet på fastigheten stiger med 40-50000 kronor med ansluten fiber.

Se Lars presentation Bredband på Getterön.

Lena

Lena Andersson, ordf i Socialnämnden redogjorde för framtida användning av bredband, kallad Välfärdsbredband, där vårdtagare kommer att ha kontakt med vårdcentralen, sjuksköterskan, läkaren med fler. Detta gör att tryggheten ökar för den som behöver ha vård. Lena redogjorde också från Västerås Kommun försök med kontakt via bredband. Detta utbyggda system kan också användas av anhöriga för kontakt.
En undersökning från England på personer mellan 65-80 år som hade spelat dataspel visade det sig att alertheten gällande matematik ökade och detta behölls också efter spelperioden. Mer information om detta kommer på Fiberföreningens hemsida.

Daniel

Daniel Eriksson redogjorde för det rent tekniska vid installationen i fastigheten. Daniel poängterade också vikten av att fundera var man vill dra in fibern i fastigheten beroende på var TV mm. finns. Daniel poängterade vikten att hänga med från början då senare anslutning blir avsevärt dyrare. Dock behöver man inte använda fibern med en gång.
Mer information kan man hämta på DE-tekniks hemsida www.deteknik.se

Se Daniels presentation Fördelar med fiber DE.

Frank

Frank Hallberg som ingår i arbetsgruppen, samt är ordförande i Häggådalens Fiberförening, berättade hur de har gått tillväga med planering och utförande i den föreningen. Tidsperioden där var följande:
Man startade med intresseförfrågan i april-maj 2013 och hade första info mötet i oktober 2013. Började arbetet i juni 2014 och räknar med att det kommer att vara färdig till årsskiftet.
Frank poängterade vikten av att man snarast anmäler sig till föreningen, detta för att arbetet skall kunna fortgå utan stopp. Speciellt då grävarbetet bör vara färdigt innan Vägföreningen gör de asfalteringsarbeten som beslutades på årsmötet.

På frågan om man måste ha helårsanslutning gav besked att detta är ej ett tvång utan man kan ha anslutningen i gång på halvårsbasis.

Slutligen poängterades det ännu en gång vikten av att man betalar sin medlemsavgift i föreningen snarast samt att man gärna informerar sina grannar som kanske ännu inte bestämt sig. Ju fler som ansluter sig ju billigare blir det. Dessutom kommer arbetsgruppen att ta upp frågan om bidrag från Sparbanksstiftelsen och dessa bidrag erhåller endast medlemmar i föreningen.

Bankgiro nummer och mer information finner ni här på hemsidan via följande länk.

Kommentera