Vidare installation av fiberboxar

Om man av någon anledning inte kunde vara hemma under installationen av fiberboxar finns det nu en ny chans. Wireless Consulting kommer torsdagen 28e juli och vill ha svar senast måndagen 25e juli om man kan vara hemma. Svar lämnas till styrelsens kontaktperson Tony Jansson som även kan närvara om man inte är hemma. Tony nås via:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786

Tekniska frågor angående installation sköts av Micael Lidmalm som nås via:
Epost: info@getteronfiber.se
Telefon: 0735-267326

-Styrelsen i Getteröns Fiber

Kommentera