Getteröns Fiberförening inbjuder till informationsmöte rörande utbudet av tjänster i nätet

Lokal: Stora hörsalen på Campus Varberg
Datum: Söndag 14/2 klockan 10,00

Vi närmar oss slutet av projektet och vill därför gärna ge information om tjänster i nätet och installation i fastigheten.

Program:
Styrelsen ger information om projektet
Vår entreprenör Elektro-Emanuel informerar och svarar på frågor
Vår kontrakterade kommunikationsoperatör (KO), Zitius, kommer att informera om utbudet av tjänster, avtalstider, priser mm.

Välkomna

Styrelsen för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Kommentera