Mycket stort intresse för fiber på Getterön!

Vårt utskick gällande intresseförfrågan angående fiber på Getterön har gått över förväntan då fler än 150 stycken fastigheter har på kort tid anmält sitt intresse.

Har man inte svarat är det viktigt att fortfarande anmäla sig då det blir enklare att få mer information. Om man inte är intresserad är det också viktigt att påpeka detta.

Kommentera