Information om möjligheter till ROT‐avdrag vid fiberanslutning på Getterön

Vi har fått muntligt besked från Skatteverket att det finns möjlighet för fastighetsägare att erhålla ett ROT‐avdrag om 1100:‐. Detta under förutsättning att man inte har utnyttjat hela ROT‐avdraget innan.

Det kommer att bli föreningen som sänder in ansökningarna och detta kommer att ske när projektet är färdigställt. ROT‐avdrag medges endast till privata fastigheter, inte till föreningar, bolag etc.

Det är föreningens avsikt att när bidragen kommer in från Skatteverket skall föreningen returnera 1100:‐ till de fastigheter som godkänds av Skatteverket. Läs hela texten angående detta i PDF via denna länk.

Ni som önskar ROT‐avdrag skall fylla i ”Blanketten angående ROT‐avdrag” som återfinns i PDF via denna länk. När blanketten är ifylld skickas den till föreningen, antigen via post till

Getteröns Fiberförening
Box 1127
432 15 Varberg

Eller lämna i Tony Janssons brevlåda på Myrekullevägen 33.

Kommentera