månadsarkiv: maj 2016

Information avseende driftsättning av fiberanslutningen

Vi vill påminna om föreningens årsstämma som hålls på Campus Varberg, Stora Hörsalen, den 15 maj 2016 10:00. Välkomna!

Sedan lite information om vad som händer härnäst!

Nu ska det finnas ett fiberuttag monterat i alla fastigheter.

Nästa steg är att vi tar fibernätet i drift.

Fiberföreningen har valt Zitius som så kallad kommunikationsoperatör.

Vad är då en kommunikationsoperatör?

Allting vi gjort hittills, all grävning och dragning av fiberdukt, blåsning av fiberkablarna har resulterat i mängder av kabel som i dagsläget inte gör någonting. Kommunikationsoperatören är den som ser till så att fiberkablarna används till någonting vettigt. Det är de som så att säga skickar ljuset i fiberkablarna. Ungefär som att Varberg Energi levererar strömmen till era vägguttag.

Anslutning:

I nästa steg kommer Zitius att koppla ihop föreningens fibernät med Internet. Detta kommer preliminärt att ske runt den 19/5.

När det är klart kommer Zitius (eller en underentreprenör) att montera en så kallad fiberomvandlare i er fastighet. Detta är en apparat som omvandlar ljuset som skickas i fibernätet till en vanlig nätverkskontakt som ni kan koppla till er dator. Entreprenören kommer att kontakta er och boka tid för installationen.

Fiberomvandlaren är er anslutning mot internet. Till denna kopplar ni (beroende på vad ni väljer att abonnera på):

– Er dator eller router (som kan vara trådlös)
– Er TV via ev. utrustning från tjänsteleverantören
– Er telefon via ev. utrustning från tjänsteleverantören

Tjänster:

När fiberomvandlaren är på plats är det dags att beställa de tjänster ni önskar. Detta görs via en så kallad portal, alltså en webbsida som Zitius tillhandahåller. Den har följande adress:

http://qmarket.se

Om man går in på denna webbsida via den nya fiberanslutningen så kommer ni automatiskt att se de tjänster som erbjuds via er fiberanslutning. Där kan ni välja de tjänster ni önskar och när ni beställer dessa är de tillgängliga omedelbart (detta gäller inte de tjänster som kräver speciell hårdvara, exvis. utrustning för att ansluta TV eller telefoni)

Redan idag kan ni gå in på portalen och se vad som kommer att erbjudas, men då måste ni välja vilket område ni tillhör. I högerkolumnen på portalen finns en rubrik: ”Hitta adress”. Välj istället ”Eller välj område:” och välj ”Halland” så ser ni det utbud som erbjuds i Halland.

Tillgänglighet/Felanmälan:

Vad gör jag om min fiberanslutning inte fungerar? Vem ska jag ringa?
Om någon tjänst inte fungerar, det må vara Internetuppkopplingen, Telefonin eller TV:n så är det alltid tjänsteleverantören ni ska kontakta. Tjänsteleverantören kommer att kontrollera så att allt fungerar hos dem och skicka ärendet vidare om så inte är fallet.

Frågor?

Om ni har frågor kring detta, ring eller maila:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
Jesper Vasell, 0707-700256, jesper@vasell.se

alternativt:

info@getteronfiber.se