månadsarkiv: december 2015

Påminnelse om ROT-avdrag

Vi har muntligt besked från Skatteverket att det finns möjlighet för fastighetsägare att erhålla ett ROT‐avdrag om 1100:‐ (se inlägg 15 juli 2015). Detta under förutsättning att man inte har utnyttjat hela ROT‐avdraget innan.

Men för att de gamla reglerna skall gälla måste ansökningen vara föreningen tillhanda senast 20 januari 2016.

Det kommer att bli föreningen som sänder in ansökningarna och ersättning medges endast till privata fastigheter, inte till föreningar, bolag etc.

Det är föreningens avsikt att när bidragen kommer in från Skatteverket skall föreningen returnera 1100:‐ till de fastigheter som godkänds av Skatteverket. Ni som önskar ROT‐avdrag skall fylla i ”Blanketten angående ROT‐avdrag” som återfinns i PDF via denna länk. När blanketten är ifylld skickas den till föreningen, antigen via post till

Getteröns Fiberförening
Box 1127
432 15 Varberg

Eller lämna i Tony Janssons brevlåda på Myrekullevägen 33.

Det räcker att en av de lagfarna ägarna skriver på blanketten. ROT-avdraget kommer då att registreras på denna person och det är till den personen vi sänder godkänt ROT-avdrag. Fördelningen till andra lagfarna ägare gör bidragsmottagaren och inte Föreningen.