månadsarkiv: november 2015

Grävning på egen tomt måste vara klar 7 december 2015

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns ett färdigt fiberrör (dukt) från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huslivet där genomföringen in i huset skall ske. Detta måste vara färdigt senast 7 december 2015.

Grävningen kan beställas hos vår entreprenör Elektro-Emanuel eller så går det bra att gräva själv.

Se inlägg om ”Grävning på egen tomt” här.

Sista chansen till bidrag

Medlemmar som tillkommit under året kommer också erhålla det utlovade bidraget från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Nu är det dock absolut sista chansen för detta. Styrelsen har beslutat att göra den slutliga ansökan för extra medlemmar 15e december 2015.

Om man vill erhålla bidraget från Sparbanksstiftelsen i Varberg så måste man därför gå med i föreningen innan detta datum. Man blir medlem genom att betala in 500 kr på bankgiro 564-9819. Det är viktigt att Du fyller i namn, adress, mejladress och mobilnummer vare sig Du betalar via internetbank eller på annat sätt.