månadsarkiv: oktober 2015

Påminnelse om grävning på egen tomt

Arbetet med grävning och fiberblåsning fortgår (se inlägg om uppdaterad tidsplan nedan).

Innan det grävs på just din gata är det viktigt att det finns ett färdigt fiberrör (dukt) från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huslivet där genomföringen in i huset skall ske. Detta är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till.

Grävningen kan beställas hos vår entreprenör Elektro-Emanuel eller så går det bra att gräva själv. För mer information, se inlägget om ”Grävning på egen tomt” från 30 juli 2015 via denna länk. Vid frågor kontakta Tony Jansson som är föreningens kontaktperson:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786

Uppdaterad tidsplan

Tidsplan för grävning och fiberblåsning från slutet av september (vecka 39) och framåt återfinns i PDF via denna länk. Observera att den är preliminär och kan komma att ändras.

Har man frågor angående tidsplanen kan man ta kontakt med Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com