månadsarkiv: augusti 2015

Nodhuset är på plats!

Nu har vi tagit ett stort steg på vägen mot ett färdigt fibernät på Getterön. Det så kallade Nodhuset står på sin grund och kan beskådas på nord-västra sidan av korsningen Getterövägen-Myrekullevägen.

Nodhuset är navet i fibernätverket och kommer att innehålla all den aktiva utrustningen som krävs för att koppla ihop Getterön med Internet. Därför är den lilla byggnaden ytterst viktig och har valts med stor omsorg. Den må vara liten men väger 16 ton, så byggnaden lär inte blåsa omkull i första taget!

Nodhus1
Nodhuset på lastbilen strax innan det lyftes på plats.

Nodhus2
En 60-tons kran krävdes för att lyfta den här lilla byggnaden på plats!

Angående blanketten för ROT‐avdrag

När det gäller ROT-avdraget vid fiberanslutning på Getterön (se inlägg 15 juli 2015 nedan) så räcker det med att en av de lagfarna ägarna skriver på blanketten. ROT-avdraget kommer då att registreras på denna person och det är till den personen vi sänder godkänt ROT-avdrag. Fördelningen till andra lagfarna ägare gör bidragsmottagaren och inte Föreningen.