månadsarkiv: juli 2015

Grävning på egen tomt

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns ett färdigt fiberrör (dukt) från anslutningspunkten i tomtgräns fram till huslivet där genomföringen in i huset skall ske (se bildexempel nedan).

Grävningen kan beställas hos vår entreprenör Elektro-Emanuel eller så går det bra att gräva själv.

Beställningsblankett finns i PDF via följande länk:

Om man vill gräva själv kan det vara bra att tänka på följande:

Om grävningen är klar fram till tomtgräns:
– Ni skall ha fått lämplig längd dukt och signalband av Elektro-Emanuel. Om inte kontakta Tony Jansson (se nedan)

Om grävningen inte är klar fram till tomtgräns:
– Det går alldeles utmärkt att gräva på er tomt innan grävningen utanför tomten är klar. Kontakta Tony Jansson (se nedan) för att få ta fram en lämplig plats för anslutning ute vid tomtgräns. Han kan sedan förse er med fiberrör och signalband.

Gemensamt:
– Gräv ner till 30cm djup. Rännan behöver inte vara bredare än att fiberröret och signalbandet får plats.
– Tänk på att inte böja dukten i alltför skarpa vinklar. En vanlig fotboll skall kunna rymmas i böjen.
– Släpp ett par meter fiberrör i vardera ände för säkerhets skull.
– Tejpa fiberröret i båda ändar innan ni börjar hantera det i samband med grävningen. Detta för att förhindra att smuts eller vatten tränger in i röret. Vid blåsningen används tryckluft för att skjuta in fiberkabeln i fiberröret och smuts kan göra så att detta inte fungerar.
– Om fiberröret måste kapas så får det inte sågas av utan skall klippas med lämplig tång för att inte spån skall komma in i röret.
– Fiberröret kan läggas direkt i mark, men om det finns sten längs sträckningen kan det vara lämpligt att dra den i exempelvis ett 50mm skyddsrör.
– Fiberröret får inte stickas in i huset förrän entreprenören har blåst fiberledningen.
– Om man vill dra dukt i torpargrund eller liknande är det ok. men för att entreprenören inte skall behöva nyckel till fastigheten när fiberblåsningen sker måste dukten vara åtkomlig på utsidan (huslivet) vid blåsningen. Elektro-Emanuel bjuder på extra fiberrör och ledning om ni förmedlat detta till Tony Jansson (se nedan) innan fastighetens fiberrör är tillkapat.
– Var inte rädd för att ställa frågor! Kontakta Tony Jansson (se nedan) så reder han ut begreppen!

Föreningens kontaktperson:
Tony Jansson
tony-jansson@telia.com
070-2435786

Med skyddsrör vid anslutningspunkt
Med skyddsrör vid anslutningspunkt

Med skyddsrör vid husliv
Med skyddsrör vid husliv

Utan skyddsrör vid anslutningspunkt
Utan skyddsrör vid anslutningspunkt


Utan skyddsrör vid husliv

Exempel på genomföring av fiberkabel på vägg

Utanför Tony Jansson på Myrekullevägen 33 visas hur slangen för fiber kan dras in i fastigheten (se även kort, nedan). Signalband och fiberrör kan erhållas kostnadsfritt för medlemmar i fiberföreningen. För ytterligare information kontakta Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com

Hus utsida
Exempel på husets utsida

Hus innsida
Exempel på husets innsida

Ny tidsplan

Det är just nu sommaruppehåll för grävningsarbetet av fibernätet. Tidsplan för augusti samt första veckan i september (vecka 32 t o m 36) återfinns i PDF via denna länk.

Har man frågor angående grävning och tidsplan kan man ta kontakt med Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com

Information om möjligheter till ROT‐avdrag vid fiberanslutning på Getterön

Vi har fått muntligt besked från Skatteverket att det finns möjlighet för fastighetsägare att erhålla ett ROT‐avdrag om 1100:‐. Detta under förutsättning att man inte har utnyttjat hela ROT‐avdraget innan.

Det kommer att bli föreningen som sänder in ansökningarna och detta kommer att ske när projektet är färdigställt. ROT‐avdrag medges endast till privata fastigheter, inte till föreningar, bolag etc.

Det är föreningens avsikt att när bidragen kommer in från Skatteverket skall föreningen returnera 1100:‐ till de fastigheter som godkänds av Skatteverket. Läs hela texten angående detta i PDF via denna länk.

Ni som önskar ROT‐avdrag skall fylla i ”Blanketten angående ROT‐avdrag” som återfinns i PDF via denna länk. När blanketten är ifylld skickas den till föreningen, antigen via post till

Getteröns Fiberförening
Box 1127
432 15 Varberg

Eller lämna i Tony Janssons brevlåda på Myrekullevägen 33.