månadsarkiv: juni 2015

Tidsplan

Grävningsarbetet av fibernätet på Getterön fortgår. Tidsplanen fram till mitten av juli återfinns i PDF via denna länk.

Har man frågor angående grävning och tidsplan kan man ta kontakt med Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com

Extratjänster som erbjuds till fastighetsägare

Vår entreprenör Elektro Emanuel erbjuder extratjänster till Getteröns fastighetsägare i samband med fiberinstallationen, exempelvis indragning på tomten. Beställlning sker direkt till Elektro Emanuel och eventuella frågor besvaras av dem.

Du hittar deras beställningsformulär i PDF via denna länk.

Beställningen skickas till Elektro-Emanuel AB via post, mail eller fax i god tid innan arbete på er gata startar (tidplan för utförandet kommer att meddelas av fiberföreningen).

Nu har grävningen börjat

Gravstart maj 2015

Vecka 22 började vår entreprenör Elektro Emanuel grävningsarbetet av fibernätet på uppdrag av Getteröns Fiber Ekonomisk Förening. Fortlöpande information läggs ut här på hemsidan.

Har man frågor angående grävning och tidsplan kan man ta kontakt med Tony Jansson som är styrelsens kontaktperson. Tony nås på telefon 070-2435786 eller via epost:
tony-jansson@telia.com

Tony kommer även kontakta varje medlem under grävningens framfart.

Foto: © Tony Jansson