månadsarkiv: februari 2015

Medlemsavgift och kapitalinsats

Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften som betalades in under 2014 även kommer att gälla under 2015. Detta för att vi fortfarande håller på med driftsättande av fiberprojektet.

Vi har nu gått ut med offertförfrågan till ett antal olika entrepenörer.

Medlemskontrakt och faktura på kapitalinsats på 5 000 kr kommer att sändas ut inom kort. Kapitalinsatsen är ett startkapital för grävning och fiberläggning. Vår plan är att kunna börja gräva under april månad.

Fortlöpande information läggs ut här på hemsidan.

Vi närmar oss 270 medlemmar

Vi har överträffat målsättningen om 242 medlemmar som sattes på föreningsstämman 23 november 2014.

Medlemskap januari 2015

Styrelsen beslutade därmed på sitt möte den 27 januari 2015 om att lämna in ansökan om bidrag till Sparbanksstiftelsen i Varberg.

Styrelsen räknar också med att kunna gå ut och fråga potentialla entreprenörer om pris inom tre veckor.

Även om det potentialla bidraget från Sparbanksstiftelsen i Varberg vid senare anslutning kan utebli, kan man fortfarande bli medlem i föreningen genom att betala in 500 kr på bankgiro 564-9819. Det är viktigt att Du fyller i namn, adress, mejladress och mobilnummer vare sig Du betalar via internetbank eller på annat sätt.