månadsarkiv: november 2014

Alla fastighetsägare på Getterön välkomna på mötet

I samband med Getteröns Fiber Ekonomisk Förening extra Föreningsstämma bjuder vi härmed in alla fastighetsägare på Getterön till informations möte, vare sig man är medlem eller inte.

Välkomna till Campus Varberg, stora hörsalen, den 23/11 kl 10.00

Arbetsgruppen kommer att redovisa förslag på kabeldragning, tidplan för genomförandet samt de ekonomiska villkoren för projektet.

Det kommer att finnas möjligheter till frågor.

Det finns också möjlighet att efter informationen teckna medlemskap i föreningen.

Varmt välkomna

Arbetsgruppen för Fiber på Getterön genom Arne Kastberg

Kallelse till extra föreningsstämma med Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till Campus Varberg, stora hörsalen, den 23/11 kl 10.00

Viktigt att ni kommer då arbetsgruppen kommer att presentera förslaget på kabeldragning, tidsplanen samt kostnadsförslag. På mötet kommer det att tas beslut om att starta projektet.

Föredragningslista

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare och 2 justeringsmän för mötet
§ 4 Godkännande av kallelsen till mötet
§ 5 Godkännande av föredragningslista
§ 6 Teknikgruppens redovisning av projektet
§ 7 Ekonomisk redovisning av projektet
§ 8 Fråga om start av projektet
§ 9 Val av ordförande i föreningen på 1 år
§ 10 Val av ledamöter på 1 år
Val av ledamöter på 2 år
Val av suppleanter på 1 år
Val av två revisorer på 1 år
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Medlemsavgift
§ 13 Övriga frågor