månadsarkiv: oktober 2014

Föreningsstämma i Getteröns Fiberförening

Boka in den 23/11 2014 kl. 10:00 för Föreningsstämma i Getteröns Fiberförening på Campus i Varberg. Arbetsgruppen kommer då att presentera ett förslag på fiberdragning och även en preliminär ekonomisk redovisning för anslutning till fibernätet. Viktigt att så många som möjligt kommer då beslut skall tagas om igångsättande av arbetet. Vidare kommer det att ske stadgeenliga val att göras. Kallelse och föredragningslista kommer att sändas ut separat.