Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kallelse till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningsstämma för Getteröns Fiber Ekonomisk Förening!

Tid och plats: den 13 maj 2017 klockan 11:00 på Effekt i Varberg AB, Äppelvägen 3

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Godkännande av röstlängden
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Frågan om Årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
13. Beslut om medlemsavgift för 2018
14. Val av ordförande på ett år
15. Val av fyra ledamöter på 2 år.
16. Val av tre suppleanter på ett år
17. Val av två revisorer på ett år
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse för 2016 kan hämtas här i PDF.

Årsredovisning för 2016 kan hämtas här i PDF.

Varmt välkomna

Styrelsen för Getterön Fiber Ekonomisk Förening

God Jul och Gott Nytt År

Det har varit ett hektiskt år med grävande och installationer men det gick förhållandevis fort jämfört med de flesta andra fiberföreningar. Vi hade vårt konstituerande styrelsemöte i november 2014 och i juli 2016 togs nätet i drift, vilket innebär att det hela tog mindre än två år. Vi har i skrivande stund 308 medlemmar och hoppas alla är nöjda med vår nya fiberuppkoppling. Vid frågor är man alltid välkommen att höra av sig.

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen i Getteröns Fiber

Vidare installation av fiberboxar

Om man av någon anledning inte kunde vara hemma under installationen av fiberboxar finns det nu en ny chans. Wireless Consulting kommer torsdagen 28e juli och vill ha svar senast måndagen 25e juli om man kan vara hemma. Svar lämnas till styrelsens kontaktperson Tony Jansson som även kan närvara om man inte är hemma. Tony nås via:
Epost: tony-jansson@telia.com
Telefon: 070-2435786

Tekniska frågor angående installation sköts av Micael Lidmalm som nås via:
Epost: info@getteronfiber.se
Telefon: 0735-267326

-Styrelsen i Getteröns Fiber

Fibernätet är nu i drift

Allt är klart! (nästan i alla fall, det är några fastigheter som av olika anledningar inte fått sin fiberkonverter monterad)

Under dagen har de sista installationerna genomförts i nodhuset och vårt fibernät är nu i drift.

Alla som har fått en fiberkonverter monterad i sin fastighet kan nu beställa tjänster via följande hemsida: qmarket.se

När entreprenören monterade fiberkonvertern i er fastighet så gjordes allt klart förutom att den inte anslöts till elnätet. Det ni behöver göra nu är att koppla in fiberkonvertern till elnätet med den nätadapter som är ansluten till fiberkonvertern.

När detta är gjort ska ni vänta några minuter tills lampan på framsidan med beteckningen FX lyser grönt.

Nästa steg är att koppla in en dator med en vanlig nätverkskabel (Cat 5 eller 6 med RJ45-kontakter) till någon av portarna LAN1-8. Det spelar ingen roll vilken port ni väljer. Alla fungerar på samma sätt.

Öppna en webbläsare i datorn (Firefox, Safari, Chrome, Explorer, Edge, etc.) och försök ansluta till valfri hemsida. Ni kommer då att omdirigeras till qmarket.se

Klicka på ”TILL BESTÄLLNINGSPORTALEN” (se bilder)

Qmarket förstasida

Qmarket förstasida

Qmarket andrasida

Qmarket andrasida

Kontrollera att gatuadressen som anges på hemsidan är rätt.

Nu är det dags att välja tjänsteleverantör. Välj utifrån era behov, men tänk på att det är bättre att börja med en lägre hastighet vad gäller bredbandet om ni är osäkra. Om hastigheten visar sig inte räcka till är det bara att höja.

Efter en stund (det tar ungefär 30 min) så är tjänsten klar att användas.

Zitius instruktion för inkoppling av fiberkonvertern kan hämtas som PDF via denna länk

Hälsningar
Getteröns Fiber

– Skickat via Getteröns Fibernät

Uppdatering om installationen av fiberboxar

Wireless Telecom Consulting Group AB (”Wireless Consulting”) har nu börjat kontakta medlemmar på uppdrag av vår kommunikationsoperatör Zitius för att installera fiberboxar i våra fastigheter. Installationerna beräknas vara klara veckan efter midsommar förutsett att man kan vara hemma och ge tillträde till fastigheten.

Det är Wireless Consulting som bokar tiden. Har man övriga frågor ring eller maila styrelsens kontaktperson:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
info@getteronfiber.se

Installationen av fiberboxar

I nästa vecka (fr.o.m 7 juni) kommer arbetet med installationen av fiberboxar i våra fastigheter att påbörjas. Arbetet utförs av NetEl på uppdrag av vår kommunikationsoperatör Zitius, NetEl kommer inledningsvis att kontakta varje medlem i föreningen för att bestämma tid för installation.
Inom 1-2 timmar efter installationen av fiberboxen kommer man att ha en fungerande uppkoppling och kan beställa tjänster på Qmarket.
Vi kommer att återkomma med ytterligare information om hur man går tillväga för att beställa tjänster.

Om ni har frågor, ring eller maila:

Micael Lidmalm, 0735-267326, micael@lidmalm.com
Jesper Vasell, 0707-700256, jesper@vasell.se
info@getteronfiber.se